Privātuma politika

Šajā Privātuma politikā (“Privātuma politika”) ir izklāstīts, kā SIA Spaceship (“mēs”, “OX Drive”) apstrādā jūsu personas datus, ko varam apkopot vai ko varat mums sniegt, apmeklējot mūsu tīmekļvietni vai lietojot mobilo lietotni (“Mobilā lietotne”) vai mūsu īstermiņa transportlīdzekļu nomas pakalpojumus (turpmāk kopā ‒ “Pakalpojumi”).

Veicot personas datu apstrādi, ievērojam Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādes noteikumiem un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu Nr. 95/46/EK (Vispārējā datu aizsardzības regula) (“VDAR”) un citus tiesību aktus par personas datu aizsardzību (turpmāk visi kopā – Tiesību akti par personas datu aizsardzību), un šo Privātuma politiku.

Privātuma politikā lietotie termini ir jāinterpretē saskaņā ar definīcijām, kas noteiktas VDAR un mūsu Noteikumos un nosacījumos, ja vien šajā Privātuma politikā nav noteikts citādi.

Varam periodiski papildināt šo Privātuma politiku, tāpēc iesakām to periodiski pārskatīt. Informēsim jūs par jebkādām izmaiņām, publicējot jaunāko Privātuma politikas versiju mūsu tīmekļvietnē un Mobilajā lietotnē. Būtisku izmaiņu gadījumā nosūtīsim jums paziņojumu uz e-pastu.

 

1. KAS IR ATBILDĪGS PAR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI?

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis:

SIA Spaceship

Uzņēmuma reģistrācijas numurs 40203300224,

Adrese: Raiņa iela 97 – 30, Jūrmala, Latvija

Kontaktinformācija: hello@oxdrive.lv, +371 20045699.

2. KĀDUS PERSONAS DATUS APKOPOJAM, UN KĀDIEM MĒRĶIEM TIE TIEK IZMANTOTI?

2.1 Mobilās lietotnes instalēšana un tās iestatījumu izvēle

Kad instalējat mūsu Mobilo lietotni, varam apkopot noteiktus datus, kas ir nepieciešami Mobilās lietotnes pareizai darbībai. Šim nolūkam lūgsim jūsu atļauju izmantot šādus datus par ierīci:

ierīces operētājsistēma.

ierīces modelis,

lietošanas un veiktspējas dati,

atrašanās vieta,

citi dati, kas var būt nepieciešami Mobilās lietotnes pareizai darbībai.

Apstrādāsim šo informāciju, pamatojoties uz jūsu piekrišanu mūsu noteikumiem, ko sniedzat, kad instalējat Mobilo lietotni un kad izvēlaties tās iestatījumus. Varat jebkurā brīdī atsaukt šo piekrišanu, mainot iestatījumus.

2.2 Konta izveide Mobilajā lietotnē

Kad izveidojat savu kontu mūsu Mobilajā lietotnē un piekrītat mūsu Noteikumiem, apkoposim mūsu Pakalpojumu lietošanai nepieciešamo informāciju:

– Jūsu vārds un uzvārds, personas kods;

– Kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese)

– maksājumu kartes informācija (kartes veids, bankas nosaukums, kartes numurs, derīguma termiņš).

– jūsu autovadītāja apliecības fotoattēls no abām pusēm;

– jūsu autovadītāja apliecības priekšpusē sniegtie dati (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, autovadītāja apliecības derīguma termiņš, jūsu sejas attēls).

Apstrādāsim šo informāciju, pamatojoties uz līgumattiecībām par mūsu Pakalpojumu lietošanu starp jums un OX Drive, kā arī uz mūsu likumīgajām interesēm aizsargāt uzņēmuma juridiskās tiesības un nepieļaut krāpnieciskas un/vai noziedzīgas darbības.

2.3 Jūsu identitātes un autovadītāja apliecības pārbaudīšana

Lai jūs varētu lietot mūsu Pakalpojumus, mums ir jāpārbauda jūsu autovadītāja apliecības derīgums, lai pārliecinātos, ka jums ir tiesības vadīt transportlīdzekli, kuru vēlaties iznomāt. Šim nolūkam apstrādāsim šādus datus:

– Jūsu vārds un uzvārds;

– Jūsu personas kods un citi dati, kas norādīti jūsu vadītāja apliecībā,

– Jūsu sejas un jūsu autovadītāja apliecības attēls, kas jums ir jāizveido, izmantojot mūsu Mobilo lietotni (salīdzināsim abus attēlus, izmantojot īpaši šim nolūkam izstrādātus un paredzētus automatizētos rīkus un algoritmus);

– Autovadītāja apliecības derīgums, ko pārbaudīsim publiskajos reģistros.

Mēs apstrādāsim šo informāciju, pamatojoties uz līgumu par mūsu Pakalpojumu lietošanu starp jums un Spaceship, kā arī uz mūsu likumīgajām interesēm aizsargāt uzņēmuma juridiskās tiesības, īpašumu, aizsargāties pret zaudējumu nodarīšanu un nepieļaut krāpnieciskas un/vai noziedzīgas darbības.

Mums ir tiesības periodiski pārbaudīt jūsu autovadītāja apliecību, kamēr lietojat mūsu Pakalpojumus, piemēram, ja esat iekļuvis satiksmes negadījumā. Ja konstatēsim, ka tuvojas jūsu autovadītāja apliecības termiņa beigas, varam sazināties ar jums (pa tālruni, e-pastu, īsziņas vai pašpiegādes ziņojuma veidā), lai informētu jūs par autovadītāja apliecības termiņa beigām.

2.4 Mūsu Pakalpojumu un Mobilās lietotnes lietošana

Mēs varam vākt noteiktus datus, kad izmantojat mūsu Pakalpojumus un/vai Mobilo lietotni, lai atvieglotu un uzraudzītu mūsu Pakalpojumu izmantošanu, piemēram, sniegtu informāciju par tuvumā esošajiem transportlīdzekļiem, nodrošinātu, ka varat rezervēt, atbloķēt/aizslēgt transportlīdzekli, sniegtu datus par jūsu iepriekšējiem braucieniem un rezervācijām utt. Šim nolūkam izmantosim šādus datus:

– jūsu atrašanās vieta, ko varam saņemt no jūsu ierīces, ja esat iespējojis šo iestatījumu Mobilajā lietotnē un savā ierīcē;

– informācija par jūsu iepriekšējām rezervācijām un braucieniem;

– jūsu konta dati un informācija par mūsu Pakalpojumu lietošanu (jūsu izmantotie transportlīdzekļi, izmantošanas datums un laiks, transportlīdzekļa paņemšanas un atstāšanas vietas, transportlīdzekļa maršruts, ātrums, akumulatora un uzlādes kartes lietošana u. c.).

Apstrādāsim šo informāciju, pamatojoties uz līgumu par mūsu Pakalpojumu lietošanu starp jums un OX Drive, kā arī uz mūsu likumīgajām interesēm uzraudzīt mūsu Pakalpojumu lietošanu un uzlabot to kvalitāti.

Ņemiet vērā: ja atspējojat atrašanās vietas noteikšanas iestatījumu izmantošanu savā ierīcē, dažas Mobilās lietotnes funkcijas var nedarboties un nevarēsiet izmantot mūsu Pakalpojumus.

2.5 Transportlīdzekļu izmantošana, videonovērošana, fotogrāfēšana un GPS izsekošana

Lai uzraudzītu mūsu transportlīdzekļus, nodrošinātu mūsu Pakalpojumu sniegšanu un mūsu Noteikumu ievērošanu (piemēram, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļi tiek izmantoti atbilstoši mūsu noteikumiem, neizbrauc no paredzētās ģeogrāfiskās atrašanās vietas, tiek novietoti atļautās zonās u. c.), mūsu transportlīdzekļi ir aprīkoti ar elektronisku GPS sekošanas sistēmu. Sistēma fiksē transportlīdzekļa atrašanās vietu un lietošanu (braukšanas attālumu, ātrumu, braukšanas laiku u. c.). Tāpēc, kad izmantojat mūsu Pakalpojumus un braucat ar mūsu transportlīdzekļiem, apstrādāsim šādus datus:

– jūsu atrašanās vieta, braucot ar mūsu transportlīdzekli;

– braukšanas ātrums, brauciena laiks, attālums;

jūsu braukšanas stils (strauja paātrināšanās, asa bremzēšana u. c.). Apstrādāsim šos datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm aizsargāt savus transportlīdzekļus un savas juridiskās tiesības, kā arī nodrošināt mūsu Noteikumu par Pakalpojumu lietošanu ievērošanu.

Ja transportlīdzekļa lietošanas laikā pievienojat tam savu ierīci (piemēram, lai lietotu navigācijas vai multivides sistēmas), jūsu ierīces dati tiks saglabāti Transportlīdzeklī, ja vien tos neizdzēsīsiet saskaņā ar Transportlīdzekļa ražotāja norādījumiem. Ņemiet vērā, ka neapstrādājam šos datus, tomēr tie var būt redzami jebkurai trešai personai, kura izmanto transportlīdzekli pēc jums. Tāpēc aicinām jūs pēc transportlīdzekļa lietošanas izdzēst savas ierīces datus no Transportlīdzekļa atmiņas. Ja neizdzēšat datus, neuzņemamies atbildību saistībā ar to.

Transportlīdzekļi pēc noklusējuma ir aprīkoti ar videonovērošanu, kas uzrauga transportlīdzekļa ārpusi, transportlīdzekli, lai nodrošinātu tā drošību un ļautu izmantot dažas funkcijas, piemēram, autopilota, luksoforu un ceļa zīmju atpazīšanas funkciju. Šo funkciju mēs nevaram atspējot vai konfigurēt. Šīs uzraudzības laikā daļa datu tiek saglabāti transportlīdzekļa diskā, kas mums un citiem autovadītājiem ir pieejams, izmantojot skārienekrānu. Mēs varam izmantot videoierakstus, ja tas ir nepieciešams, lai pierādītu un izmeklētu jebkādus transportlīdzekļa bojājumus (sadursmes, ceļu satiksmes negadījumus, lietošanas noteikumu pārkāpumus utt.). Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums nav tehnisku pilnvaru dzēst datus pēc katras jauna lietotāja veiktas transportlīdzekļa izmantošanas, tāpēc daži no transportlīdzekļa apkārtnes videoierakstiem var būt pieejami nākamajiem transportlīdzekļa lietotājiem. Ieraksti tiek glabāti līdz 60 dienām atkarībā no transportlīdzekļa atmiņas vietas ietilpības.

Pakalpojumu sniegšanas laikā, pirms vai pēc pakalpojumu sniegšanas var tikt veikta transportlīdzekļa filmēšana vai

fotofiskācija, kā rezultātā var tikt apstrādāti arī jūsu personas dati. Fotofiksācija var tikt veikta fotogrāfiju, ekrānšāviņu vai citu tehnisko risinājumu veidā, lai nodrošinātu mūsu leģitīmās intereses, t.sk. pierādījumus iespējamiem likumu vai Noteikumu pārkāpumiem, fiksētu transportlīdzekļu tehnisko vai vizuālo stāvokli, lietošanu, novietošanu, saņemšanu, atgriešanu un citus faktus un apstākļus, kas ir būtiski mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai, likumu un Noteikumu ievērošanai.

Mēs apstrādāsim šos datus, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, lai aizsargātu mūsu transportlīdzekļus un mūsu likumīgās tiesības, kā arī lai nodrošinātu atbilstību mūsu Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem.

Tesla kā transportlīdzekļu ražotājs izņēmuma gadījumos var piekļūt arī jūsu datiem, kas iegūti videonovērošanas laikā, tomēr ražotājs nesaņem nekādu informāciju par transportlīdzekļu lietotāju, tāpēc nevar saistīt datus ar jūsu identitāti vai lietotāja kontu. Vairāk informācijas par to, kā Tesla apstrādā personas datus, skatīt šajā konfidencialitātes politikā.

2.6 Tirgvedības un reklāmas pasākumi

Varam apstrādāt noteiktus personas datus, lai informētu jūs par mūsu jaunumiem, akcijām un nosūtītu personalizētus piedāvājumus no mums un sadarbībā ar mūsu partneriem, piemēram, degvielas uzpildes stacijām, ēdināšanas, transportlīdzekļu apkopes pakalpojumu sniedzējiem u. c. Šim nolūkam varam izmantot šādus datus:

– Jūsu vārds un uzvārds, personas kods;

– jūsu kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs);

– jūsu konta informācija, piemēram, transportlīdzekļa lietošanas dati.

Varam nosūtīt šādu informāciju e-pastā vai pašpiegādes ziņojumu veidā tikai pēc jūsu piekrišanas saņemšanas Mobilajā lietotnē. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu pa tālruni +371 20045699, e-pastu hello@oxdrive.lv, noklikšķinot uz saites “Atteikties no informatīvā izdevuma saņemšanas” vai izņemot atzīmi no iespējas saņemt tirgvedības ziņojumus Mobilajā lietotnē.

Ņemiet vērā: ja to atļauj spēkā esošie tiesību akti, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm īstenot tiešās tirgvedības pasākumus, varam nosūtīt vispārīga rakstura tiešās tirgvedības ziņojumus pa e-pastu vai īsziņā, lai reklamētu savus Pakalpojumus vai lai lūgtu jūsu viedokli par mūsu Pakalpojumiem. Papildus vienmēr varat sniegt mums atļauju nosūtīt šāda veida pašpiegādes ziņojumus. Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no šādu paziņojumu saņemšanas pa tālruni +371 20045699, e-pastu hello@oxdrive.lv, noklikšķinot uz saites “Atteikties no informatīvo materiālu saņemšanas”, atbildot uz īsziņu ar vārdu “STOP” vai izņemot atzīmi no iespējas saņemt tirgvedības ziņojumus Mobilajā lietotnē.

2.7 Maksājumu apstrāde

Lai pildītu mūsu juridiskās saistības, piemēram, attiecībā uz grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, maksājumu apstrādi un citas ar maksājumiem saistītas dokumentācijas uzturēšanu, apstrādājam jūsu datus attiecībā uz jūsu maksājumiem un jūsu finansiālo saistību izpildi pret mums. Šim nolūkam apstrādāsim šādus datus:

– jūsu vārds, uzvārds un identifikācijas dati (personas kods);

– kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese);

– informācija par jūsu veiktajiem maksājumiem mums un jūsu bankas konta dati.

Apstrādāsim šo informāciju, pamatojoties uz līgumu par mūsu Pakalpojumu lietošanu starp jums un OX Drive un lai pildītu savas juridiskās saistības.

2.8 Kredītriska pārbaude

Dažos gadījumos, piemēram (i) ja nomājat ekskluzīvu transportlīdzekli vai (ii) plānojat braucienu uz ārvalstīm, vai (iii) plānojat izmantot transportlīdzekli ilgstoši, (iv) pieprasāt maksājuma atlikšanu, (v) brauciena cena pārsniedz 250 eiro vai (vi) pastāv citi būtiski apstākļi, kas var radīt jebkāda veida risku, mums, iespējams, būs jāpārliecinās par jūsu spēju samaksāt par mūsu Pakalpojumiem un novērtēt jūsu kredītspēju Šādā gadījumā, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, varam pieprasīt no kredītreģistra likumīgi pieejamus datus par jums (tostarp jūsu kredītreitingu u. c.) un izvērtēt tos maksātspējas, parādu pārvaldības un/vai atgūšanas nolūkos. Šim nolūkam apstrādāsim šādus datus:

– jūsu vārds un uzvārds;

– jūsu identifikācijas dati (personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta dati);

– kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese);

– finanšu dati (piemēram, informācija par jūsu saistībām un ienākumiem);

– dati par jūsu saistību izpildi (piemēram, informācija par jūsu iepriekšējām un pašreizējām finanšu saistībām, maksājumu disciplīnu, nemaksāšanas gadījumiem u. c.).

Pieprasīsim datus no kredītreģistra, pamatojoties uz jūsu piekrišanu un pēc jūsu identificēšanas.

Veiksim jūsu kredītspējas pārbaudi un riska novērtējumu, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm veikt riska novērtējumu un nepieļaut nespēju atgūt savus aktīvus un ienākumus, nepieļaut iespējamu parādu un aizsargāt savas likumīgās intereses.

2.9 Saziņa ar jums un klientu atbalsts

Lai sazinātos ar jums, nodrošinātu klientu apkalpošanu, konsultācijas, informētu par mūsu Noteikumu un cenu grozījumiem, risinātu ar mūsu Pakalpojumiem saistītus jautājumus, varam apstrādāt jūsu datus, kas jau ir mūsu rīcībā un ko varat mums sniegt saziņas gaitā. Ja sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas centru pa tālruni, ierakstīsim sarunu, lai varētu pienācīgi apstrādāt jūsu pieprasījumu un uzraudzīt klientu apkalpošanas kvalitāti, kā arī iespējamai pierādījumu nodrošināšanai juridisko strīdu vai likumpārkāpumu gadījumos. Šim nolūkam apstrādāsim šādus datus:

– jūsu vārds un uzvārds, personas kods;

– jūsu kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese);

– jūsu balss ieraksts, ja sazināties ar mums pa tālruni;

– visa pārējā informācija, ko mums sniedzat saziņas gaitā.

Apstrādāsim šos datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm nodrošināt jums kvalitatīvus pakalpojumus un atrisināt ar tiem saistītās problēmas, kā arī aizsargāt mūsu intereses strīdu gadījumā.

Iepriekšminētā informācija var tikt nosūtīta arī pašpiegādes ziņojumu veidā Mobilajā lietotnē. Jebkurā laikā varat atteikties no Mobilās lietotnes pašpiegādes ziņojumu saņemšanas, mainot savas ierīces operētājsistēmas iestatījumus.

2.10 Mūsu tiesību aizsardzība strīdu gadījumā un informācijas sniegšana publiskās pārvaldes iestādēm

Ja mūsu transportlīdzeklis ir iesaistīts satiksmes negadījumā, apstrādāsim noteiktus ar negadījumu saistītus datus, lai kopā ar mūsu apdrošināšanas uzņēmumiem un/vai negadījumā iesaistītajām personām varētu kompensēt kaitējumu negadījumā cietušajiem. Šim nolūkam varam kopīgot jūsu personas datus ar mūsu apdrošināšanas uzņēmumiem. Turklāt noteiktos gadījumos varam izpaust jūsu personas datus publiskās pārvaldes iestādēm, ja esam saņēmuši šādu pieprasījumu un mums ir juridisks pienākums izpaust datus. Šim nolūkam apstrādāsim šādus datus:

– jūsu identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods un cita identificējama informācija, autovadītāja apliecība);

informācija par to, ka un kā esat lietojis mūsu Pakalpojumus;

cita informācija, kas var būt nepieciešama šim datu apstrādes mērķim.

Apstrādāsim šos datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm aizstāvēt un aizsargāt savas juridiskās tiesības, atgūt zaudējumus un kompensēt kaitējumu par negadījumiem, kuros ir iesaistīti mūsu transportlīdzekļi, kā arī lai ievērotu mūsu juridiskās saistības, t.sk. sniegtu informāciju publiskās pārvaldes iestādēm.

2.11 Mūsu juridisko interešu aizstāvēšana, tostarp parādu piedziņa un cedēšana

Dažos gadījumos varam apstrādāt jūsu personas datus, lai aizstāvētu un aizsargātu mūsu juridiskās intereses, piemēram, nepieļautu krāpšanu vai krāpšanas mēģinājumus, atgūtu līdzekļus, veiktu parādu piedziņu, pieprasītu vai cedētu parādus, pierādītu jūsu piekrišanu vai saistības, risinātu strīdus un konfliktus, celtu un uzturētu tiesiskās prasības.

Ja nepildāt savas maksājumu saistības, kas ir paredzētas mūsu Pakalpojumu Noteikumos, un nesamaksājat savu parādu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas, mums ir tiesības veikt parādu piedziņu, pieprasīt vai cedēt jūsu parādu. Šim nolūkam varam apstrādāt šādus datus:

– jūsu vārds un uzvārds;

– jūsu kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese);

– personas kods;

– jūsu autovadītāja apliecības dati;

– informācija par to, kā lietojat mūsu Pakalpojumus un veicat maksājumus;

cita informācija, kas var būt nepieciešama šim datu apstrādes mērķim.

Apstrādāsim jūsu personas datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm aizstāvēt un aizsargāt mūsu juridiskās tiesības, piemēram, nepieļaut krāpšanu vai krāpšanas mēģinājumus, atgūt līdzekļus, veikt parādu piedziņu, pieprasīt vai cedēt parādus, pierādīt jūsu piekrišanu vai saistības, risināt strīdus un konfliktus, celt un uzturēt tiesiskās prasības.

2.12 Mūsu Pakalpojumu un Mobilās lietotnes analītika un uzlabojumi

Analītikas un reklāmas nolūkos izmantojam trešo pušu sīkdatņu rīkus, piemēram, Google Firebase, Google reklāmas un Facebook reklāmas, lai varētu iegūt apkopotu un anonimizētu informāciju par to, kā cilvēki lieto Mobilo lietotni, lai saprastu, kā varam uzlabot un piedāvāt nepersonalizētu savu pakalpojumu reklāmu. Ja nepiekrītat datu apstrādei iepriekšminētajos nolūkos, neinstalējiet Mobilo lietotni savā ierīcē un neizvēlieties tās iestatījumus. Ja jau esat to izdarījis, pirms tam neizlasot šo Privātuma politiku, kas ir pieejama Google Play un App Store platformās, jums ir nekavējoties jāizdzēš Mobilā lietotne no savas ierīces.

Lai uzlabotu un pilnveidotu OX Drive transportlīdzekļu nomas un pakalpojumu kvalitāti, mēs varam analizēt statistikas datus, kas nav personas dati (piemēram, Transportlīdzekļa izmantošanas datums un laiks, vieta, kur transportlīdzeklis tika paņemts un atstāts, Transportlīdzekļa maršruts, ātrums, uzlādes un uzlādes kartes izmantošana u. c.), kurus mēs esam apkopojuši, jums izmantojot OX Drive transportlīdzekļu nomu un pakalpojumus ar Mobilās lietotnes starpniecību.

2.13 Informācijas drošība un uzlabojumi

Lai uzraudzītu mūsu Pakalpojumu lietošanu, kā arī mūsu informācijas sistēmu darbību, tostarp datubāzes, tīmekļvietni, Mobilo lietotni, varam apstrādāt dažādus tehniskos datus, kas ir iegūti no sīkdatnēm, revīzijas pierakstiem un citiem tehniskajiem risinājumiem.

Šim nolūkam varam izmantot šādus datus:

jūsu IP adrese;

informācija par jūsu ierīci;

jūsu pārlūkprogrammas veids un versija;

laika josla, dažādi metadati, informācija par piekļuvi mūsu tīmekļvietnei un Mobilajai lietotnei un to lietošanu, datu ievade un citi šim nolūkam izmantotie dati.

3. VAI KOPĪGOSIM JŪSU INFORMĀCIJU AR TREŠAJĀM PERSONĀM?

Atkarībā no tā, kā izmantojat mūsu Pakalpojumus, varam saņemt jūsu datus un kopīgot tos ar dažādām trešām pusēm un pakalpojumu sniedzējiem. Ja mums ir jāpārbauda jūsu kredītrisks, pieprasīsim datus par jums no kredītbirojiem, parādnieku vēstures datubāzēm un citiem sadarbības partneriem, kuri var sniegt pieprasīto informāciju. Varam arī piekļūt datubāzēm, lai pārbaudītu jūsu autovadītāja apliecības derīgumu. Atsevišķa informācija, piemēram, transportlīdzekļa videonovērošana, var būt pieejama transportlīdzekļu ražotājam, tomēr šie dati nav saistīti vai piesaistīti jums kā lietotājam, tāpēc neļauj jūs identificēt.

Lai nodrošinātu mūsu Pakalpojumus, kopīgojam jūsu personas datus ar dažādiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem un citiem saņēmējiem, piemēram:

– ar pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina klientu identifikācijas rīkus, serveru kopvietošanas pakalpojumus, kā arī datu un kiberdrošības pakalpojumus, e-pasta un satura piegādes rīkus, pasta, tirgvedības, grāmatvedības, juridiskos, audita, IT, tīmekļa analītikas, sesiju reģistrēšanas un tiešsaistes tirgvedības pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas mums var būt pamatoti nepieciešami;

– ar valsts iestādēm un citām pārvaldes institūcijām, kad tas ir nepieciešams, tsk. tiesībsargājošajām iestādēm (piemēram, saistībā ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, piemēram, par ātruma pārsniegšanu, braukšanu reibumā īpašuma zādzību vai bojāšanu u.c.), konsultantiem, juristiem, t.sk. advokātiem, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, nodokļu administratoriem, parādu piedzinējiem vai citām juridiskajām personām ar piešķirtām tiesībām;

– ja Transportlīdzeklis ir iesaistīts negadījumā, jūsu dati tiks nodoti apdrošināšanas uzņēmumiem un, ja nepieciešams, pārējām negadījumā iesaistītajām pusēm.

Noteiktās situācijās mums ir juridisks pienākums dalīties jūsu informācijā ar trešām personām, lai izpildītu juridiskās prasības vai pieprasījumus, kā arī lai aizsargātu mūsu vai trešās personas likumīgās intereses. Mēs arī izpaudīsim jūsu informāciju trešām personām spēkā esošajos tiesību aktos pieļaujamajā apmērā, tostarp:

– potenciālam vai reālam pircējam klientu datu bāzes ietvaros, kas iegādājas mūs vai mūsu uzņēmumu vai būtisku tā daļu;

– trešai personai, ja pārdodam vai iegādājamies uzņēmumu vai veicam apvienošanos, šādā gadījumā izpaužot jūsu informāciju šāda uzņēmuma potenciālajam pircējam klientu datu bāzes ietvaros;

– trešai pusei klientu datu bāzes ietvaros, ja noslēdzam partnerattiecības ar citām sabiedrībām vai uzņēmumiem, veicam reorganizāciju, bankrota vai likvidācijas procedūru, citus saimnieciskās darbības darījumus vai pārdodam savus aktīvus vai daļu no tiem.

Ja kāds no mūsu pakalpojumu sniedzējiem atrodas ārpus ES/EEZ, kopīgosim jūsu datus saskaņā ar prasībām, kas ir noteiktas spēkā esošajos Tiesību aktos par personas datu aizsardzību, tostarp:

– noslēdzot ES līguma standartklauzulas vai pamatojoties uz citiem atbilstošiem pamatojumiem datu nosūtīšanai, ko nosaka spēkā esošie Tiesību akti par personas datu aizsardzību, piemēram, rīcības kodeksi un sertifikācija;

– sadarbojoties ar pakalpojumu sniedzējiem, kuri atrodas valstī, kas nodrošina pietiekamu datu aizsardzības līmeni saskaņā ar VDAR un Tiesību aktiem par personas datu aizsardzību.

4. CIK ILGI UZGLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs uzglabājam Jūsu datus iespējami īsu laika periodu, tomēr pietiekami ilgi, lai sasniegtu leģitīmo mērķi, kādēļ dati tika apkopoti un apstrādāti.

Uzglabājam jūsu personas datus, kamēr:

– pastāv kāds no iepriekšminētajiem datu apstrādes tiesiskajiem pamatojumiem un jūsu datu apstrādes mērķis, piemēram, ir spēkā jūsu noslēgtais Pakalpojumu līgums vai jūsu piekrišana noteiktu datu apstrādei;

– spēkā esošie tiesību akti mums nosaka uzglabāt jūsu personas datus;

– ir jāaizstāv mūsu likumīgās intereses, piemēram, nodrošināt pierādījumus, celt un uzturēt tiesiskās prasības.

Beidzoties šiem apstākļiem, izdzēsīsim vai anonimizēsim jūsu datus.

Piemēram, dati par jūsu kontu un visiem saistītajiem maksājumiem, klientu pārvaldības aktivitātēm, parādu piedziņu un sodiem tiks glabāti piecus gadus pēc pēdējā darījuma. Šis termiņš var tikt pagarināts, ja informācija ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses strīdu vai juridisko prasību gadījumā.

Mūsu Transportlīdzekļu drošības nolūkos glabāsim GPS datus trīs gadus pēc to ierakstīšanas.

Tiešās tirgvedības nolūkos apstrādātie dati tiks glabāti trīs gadus vai tik ilgi, kamēr ir spēkā jūsu piekrišana. Tālruņa sarunu ieraksti ar mūsu klientu atbalsta dienestu tiks glabāti ne ilgāk kā gadus.

 

5. KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS?

Jums kā datu subjektam ir noteiktas tiesības, kas ir paredzētas Tiesību aktos par datu aizsardzību. Šīs tiesības nosaka, ka drīkstat:

– pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un pieprasīt informāciju par to apstrādi;

– labot nepareizus vai neprecīzus datus;

– pieprasīt jūsu datu dzēšanu. Ņemiet vērā, ka nevarēsim dzēst datus, kas mums ir jāapstrādā un jāglabā saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem vai kas var būt objektīvi nepieciešami leģitīma mērķa sasniegšanai, lai aizstāvētu mūsu tiesības vai celtu prasību tiesā, ja ir aizskartas mūsu tiesības;

– iebilst pret jūsu personas apstrādi, kuras pamatā ir mūsu likumīgās intereses. Šāda iebilduma gadījumā neturpināsim apstrādāt jūsu personas datus, izņemot, ja varam sniegt pārliecinošu likumīgu pamatojumu apstrādei, kas ir pārāks par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai tiesisko prasību izveidošanai, izpildei vai aizsardzībai;

– pieprasīt saņemt jūsu datus, lai pārsūtītu tos citam datu apstrādātājam, ja tas neietekmē mūsu likumīgās intereses aizsargāt mūsu komercnoslēpumus vai jebkādu citu konfidenciālu informāciju;

– atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei uz iepriekš sniegtas piekrišanas pamata. Piekrišanu var atsaukt: izmantojot atteikšanās iespēju mūsu e-pasta ziņojumos vai īsziņās;

– izmantojot mūsu e-pasta ziņojumos vai īsziņās norādīto atteikšanās iespēju,

– nosūtot e-pastu uz hello@oxdrive.lv,

– zvanot mūsu klientu apkalpošanas centram uz numuru +371 20045699.

Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas.

Jūsu personas datu apstrādes nolūkos neizmantojam automatizētus lēmumu pieņemšanas procesus, tostarp profilēšanu, kas var jums radīt juridiskas sekas vai citādi būtiski jūs ietekmēt. Tomēr, apstrādājot jūsu personas datus tiešās tirgvedības nolūkos, varam iekļaut jūs konkrētā klientu kategorijā, lai piedāvātu jums personalizētākus Pakalpojumus, tostarp atlaides, akcijas un citus īpašos piedāvājumus.

Lai īstenotu savas tiesības, jums ir jāsazinās ar mums pa e-pastu hello@oxdrive.lv. Apstrādāsim jūsu pieprasījumu un sniegsim jums atbildi 30 dienu laikā. Saņemot jūsu pieprasījumu par jūsu tiesību īstenošanu, pārbaudīsim jūsu identitāti, izvērtēsim pieprasījumu un izpildīsim to saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām. Sniegsim informāciju bez maksas, taču, ja jūsu pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai nesamērīgi, jo īpaši to atkārtotā satura dēļ, mums ir tiesības iekasēt saprātīgu maksu, pamatojoties uz administratīvajām izmaksām, vai atteikties rīkoties pēc šādiem pieprasījumiem.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzības saistībā ar savu personas datu apstrādes darbībām, adresējot tās Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijai: https://www.dvi.gov.lv.

6. KĀ RŪPĒJAMIES PAR JŪSU PERSONAS DATU DROŠĪBU?

Izmantojam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību, tostarp aizsardzību pret neatļautu piekļuvi, apstrādi un nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu un bojāšanu. Šie pasākumi tiek izvēlēti atbilstoši un samērīgi, ņemot vērā iespējamos riskus jūsu,kā datu subjekta tiesībām un brīvībām.

Nodrošinām stingru piekļuves kontroli apstrādātajiem personas datiem un atļaujam piekļuvi tikai tiem mūsu darbiniekiem un sadarbības partneriem, kuriem tā ir objektīvi nepieciešama, lai veiktu savus darba pienākumus. Mūsu darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir iepazinušies ar personas datu aizsardzības prasībām un ievēro jūsu personas datu konfidencialitāti. 

Regulāri uzraugām, vai mūsu sistēmās nenotiek pārkāpumi vai uzbrukumi tām. Tomēr jāņem vērā, ka ne vienmēr iespējams nodrošināt tiešsaistē pārsūtītas informācijas pilnīgu drošību, ņemot vērā tehnoloģisko spēju ierobežojumus vai trešo personu negodīgu rīcību. . Ņemot to vērā, pārsūtāt informāciju Mobilajā lietotnē ar interneta savienojuma starpniecību pēc savas izvēles un pats uzņemoties risku, īpaši, ja interneta pieslēgumam un datu pārsūtīšanai izmantojiet publiskos (atvērtos) WIFI pieslēgumus.

7. KĀ VAR SAZINĀTIES AR MUMS SAISTĪBĀ AR ŠO POLITIKU?

Ja jums rodas jautājumi vai komentāri, sazinieties ar mums pa e-pastu hello@oxdrive.lv vai pa tālruni+371 20045699.